Formuláře pro podávání žádostí o dotace

Přehled podaných žádostí o dotaci

KE STAŽENÍ - PODROBNÉ INFORMACE "PODPORA AKTIVIT V OBLASTI SPORTU" NA ROK 2023

VYUČTOVÁNÍ DOTACE SPORT

  

Žádosti o dotace se podávají stejným způsobem jako v minulém roce a pro přehlednost, kdo o jaký typ dotace můžete žádat, uvádíme níže:

1. Žadatelé účelové dotace typ I: Dlouhodobá systematická činnost s dětmi a mládeží ve věku do 21 let, počet a kvalifikace trenérů dle zápisu v tabulce soupiska členské základny musí být nahrána do přílohy vizitky klubu v období od 26.12.2022 do 11.01.2023.

    a. Žadatel zapíše členskou základnu dětí a mládeže do 21 let (z toho prokazatelně registrovanou příslušným svazem u dalších typů spolků potvrzení centrálním, regionálním spolkem, u místních spolků adresný seznam členů)
    b. Splňuje účast členů či družstev jednotlivých kategorií na sportovních akcích (mistrovská utkání, závody, sportovní turnaje).
    c. Výše dotace v předchozích letech.
    d. Možnost získání dotací od státu, kraje, svazů, federací a výborů.
    e. Účast v soutěžích je povinná a garantovaná svazem.

2. Žadatelé účelové dotace typ II: Mimořádná reprezentace města; Akce sportovního kalendáře - podpora pořádání sportovních akcí mimořádného a reprezentativního charakteru :

    a. Akce se uskuteční na území města Děčín, jde o akci mezinárodní, celorepublikové, krajské, nebo městské.
    b. Jedná se o krátkodobou akci, časově omezenou, na základě hodnocení Sportovní úrovně a zaměření, počtu zúčastněných.
    c. Akce zajišťuje kritérium divácké a mediální přínosnosti, tradice a reprezentace města.
    d. Podpora spolků, sportovců, jednotlivců při reprezentaci města na republikových a mezinárodních úrovních typu Mistrovství ČR, Evropy, světa, Olympijských her, Olympijských her mládeže, Mistrovství Evropy juniorů, mezinárodních a mezistátních utkáních, evropské soutěže a další.
    e. Jedná se především o doplnění podpory dlouhodobé systematické činnosti se sportovně nadanými dětmi a mládeží do 21 let.
    f. Týká se podpory jednotlivců, družstev, týmů či kolektivů, kteří získají právo reprezentovat na výše uvedených akcích.

3. Žadatelé účelové dotace typ III: Mediálně a divácky atraktivní sporty 

    a. Příjemci dotace budou výlučně právnické osoby.
    b. Mají sídlo na území města Děčín.
    c. Zajišťují prostupnost mládežnických kategorií v posloupnosti přípravky, žáci, dorost, dospělí.
    d. Jedná se o mediálně a divácky atraktivní sport reprezentující město v oblasti sportu.

4. Žadatelé účelové dotace typ IV: Volnočasové aktivity – zájmová sportovní činnost 

    a. Týká se volnočasové a sportovní činnosti skupin dětí a mládeže do 21 let, které nejsou registrovány ve sportovních klubech či svazech.
    b. Netýká se volnočasových aktivit, které jsou zajišťovány prostřednictvím DDM.

5. Žadatelé účelové dotace typ V. Taneční spolky a skupiny 

    a. Týká se volnočasové a pohybové aktivity tanečních skupin dětí a mládeže do 21 let.
    b. Netýká se volnočasových aktivit, které jsou zajišťovány prostřednictvím DDM.

Kategorie členské základny pro výpočet dotace na rok 2023


1) Členská základna dětí a mládež do 5 let věku včetně  (ročník narozený 2018 a mladší) trénující alespoň 1 x týdně.  

2) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 21 let (rok narození 2002 – 2017) trénující alespoň 1 x týdně.

3) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 21 let (rok narození 2002 – 2017) trénující alespoň 3x týdně, ale nemají oficiální soutěže (pouze turnaje, přátelské zápasy, závody atd)

4) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 21 let (rok narození 2002 – 2017) trénující alespoň 2 x týdně a zároveň účastnící se alespoň 4 oficiálních soutěží za rok, z toho:

a. Členská základna dětí a mládeže ve věku  6 - 10 let  (rok narození 2013 – 2017)
b. Členská základna dětí a mládeže ve věku 11 - 16 let (rok narození 2007 – 2012)
c. Členská základna dětí a mládeže ve věku 17 -  21 let (rok narození 2002 – 2006)

5 ) Členská základna dětí a mládeže ve věku 6 – 21 let (rok narození 2002 – 2017) trénující alespoň 3 x týdně a zároveň účastnící se alespoň 12ti oficiálních soutěží za rok, z toho:

a. Členská základna dětí a mládeže ve věku  6 – 10 let (rok narození 2013 – 2017)
b. Členská základna dětí a mládeže ve věku 11 – 16 let (rok narození 2007 – 2012)
c. Členská základna dětí a mládeže ve věku 17 – 21 let (rok narození 2002 – 2006)

6) Kvalifikovanost trenérů

a. Licencovaný trenér  A  15b  ( nejvyšší vzdělání)
b. Licencovaný trenér  B  10b   (jakékoliv další než nejnižší)
c. Licencovaný trenér  C    5b   (nejnižší vzdělání)

 

VZOROVÁ SOUPISKA KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ - PRO ŽADATELE ÚČELOVÉ DOTACE TYP I. a V.

1. Vzorovou soupisku vyplňte - uložte do svého počítače

2. Vložte jako přílohu na své vizitce - poslední záložka příloha

3. Soupisku vložte do 11.01. 2023 23:59:59